NICS

NICS (National International Community Service)

KULÜBÜN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, sportif ve toplum hizmetleri faaliyetlerinde bulunarak;

 • Sorumluluk sahibi bir dünya vatandaşı olmalarını teşvik etmeyi

 • İlk elden deneyimleyerek etraflarındaki dünyanın farkına varmalarını,

 • Öğrencilerin bir yandan ufuklarını genişletirken bir yandan da duygusal ve sosyal olarak gelişmelerini ve kendileri için yeni olan olayların içinde yer almalarını,

 • Başkalarını da düşünen bir tutumu teşvik ederek öğrencilerin sorumluluk duygularını artırmak, farklı toplumsal modeller ve yaşam tarzları hakkında bilinçlenmelerini,

 • Kendi doğalarının, inanışlarının ve değerlerinin; fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal öğeleri içeren kişisel sağlığın; ailemizin, arkadaşlarımızın, toplumların, kültürlerinin, haklarımızın ve sorumluluklarımızın; insan olmanın ne anlama geldiğinin sorgulanması bilincine varılmasını,

 • Farklı kültür ve milletlerdeki dünya gençlerini sanat, bilim ve güncel olaylar çerçevesinde bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlamayı,

 • Farklı fikirlerin senteziyle en doğruya ulaşmayı,

 • Kulübün kazandırdığı manevi değerleri kulüp içerisinde sınırlamayıp hayatta da etkin bir biçimde kullanmayı,

 • Sınırlı kaynakların başka insan ve canlı türleri ile paylaşılması için çaba gösterilmesi, doğayı kendi içlerindeki ve aralarındaki ilişkilerin incelenerek yeryüzünün paylaşılması konusunda sorumluluk bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,

 • Dünyada insanlığa yararlı olan tüm gelişmelerden tüm insanların eşit, adil ve özgür bir biçimde yararlanmasını sağlamayı,

 • Dil, din, ırk, uyruk, yaş ve cinsiyet ayrımı gütmeksizin, aynı inanış ve değerleri paylaşan, diğer ülke vatandaşlarıyla uluslararası alanda oluşturulacak bir platformda örgütlenebilmeyi,

 • Uluslararası düzeyde yürütülecek bu etkinliğin içinde ve önünde olabilmenin kaçınılmaz sonucu olarak;


a) Gerekli olan en detaylı bilgi birikimine,

b) Farkı kültürlerden katılımcılarla etkili bir iletişim kurabilmek için yeterli yabancı dil kullanım becerisine sahip olabilmeyi amaçlamaktır.

Kendi çağını aşmış, insanlığa ışık tutmuş evrensel dehalardan etkilenen NICS dâhilerinin ürettiklerini, öğretilerini, çalışmalarını, yaptıklarını kendine örnek almaktadır. Her şeyin bilimle açıklanabileceğini ve olayların “neden-sonuç” çerçevesinde çözümlenebileceğini savunan NICS, bilimin “güç” olduğunu vurgulamaktadır. Akla, mantığa ilme dayanmayan tüm görüşlere karşı çıkan NICS, bilimin baskıdan ve bağnazlıktan uzak ve bağımsız olması gerektiğini savunur.

Kulüp üyelerimizin çok yönlü dâhiler olmalarını, yaşadığımız dünyanın farklılıklarını kavramalarını, gelişmeye açık olmalarını, insanlığın doğada ve toplumda yaşadığı sorunlar üzerine odaklanarak sorgulama, araştırma ve projeler üreterek hem kendi nesline hem de gelecek nesillere kıvılcım çakmayı, ışık tutmayı temel ilke edinmelerini amaçlamaktayız. Kulübümüz, katılmak isteyen her öğrenciye açıktır.

NICS KURUCUSU
CAHİT ORHAN

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!