Nasıl Bir Eğitim?

Birçok ülke var olan eğitim sistemlerini sorguluyor. Bu sorgulamanın hareket noktası kalıplaşmış zihinler üreten eğitim sistemlerinin yararlarının pek fazla olmamasıdır. Artık toplumlar düşünen, sorgulayan, sorunları çözen insanlara daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu düşünceden hareketle okulumuz, öğrenciyi içinde daha etkin bir konuma getirmektedir. Kısacası öğrenciler artık sessizce oturup yalnız verilenle yetinmeyecek; merak edecek, sorgulayacak, katılacak, yapacak, paylaşacak, çözümleyecek ve öğrenmeyi sevecektir. Böylece bilgiyi yalnızca tekrarlamayıp bilinenleri sorgulayacak ve kendi bilgisini üretecektir.

Günümüz koşullarında;

  • Çocukların ve gençlerin yaş özelliklerini göz önünde bulundurarak yaşlarının gerektirdiği kültürel gelişimlerini, ahlaki tavırlarını ve serbest zamanlarını düzenlemeyi ele alan programıyla,
  • Nitelik bakımından güçlü bir eğitim sistemi yaratmayı kendisine yaşam felsefesi edinmiş, modern eğitim-öğretim sisteminin temel savaşçısı öğretmenleriyle,
  • Hızla ve sürekli değişen eğitim-öğretim ve iletişim teknolojilerine ayak uydurabilecek bilgi, deneyim, ekipman ve yöntemlerle donatılmış sağlıklı, güvenilir çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında;

Öğrencilerinin zihinsel gelişimini yönlendiren, yaratıcı yeteneklerini uyandıran ve onları;

– Bilimsel görüş ve inanışlara sahip, bilinçli,
– Bağımsız düşünen, karar alabilen ve davranış olarak sergileyebilen,
– Ülkenin toplumsal ve pratik yaşamına aktif olarak katılan,
– İnsanlık onuruna saygı duyan, arkadaşlarının acısını paylaşan,
– Arkadaşlarının ve diğer insanların farklılıklarını kabul edip isteklerine, dileklerine saygılı davranan,
– Şiddete dayalı kuvvet kullanmaktan, savurgan ve tahripkâr eğilimlerden kaçınan,
– Ana yurda saygı duyan ve ulusal çıkarların korunması bilincini kazanmış,
– Aşırı bireycilik ve bencillik alışkanlığı edinmek yerine; dostluk, dayanışma ve kolektivist davranma alışkanlığı geliştirmiş,
– Irkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı duran, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma çabası içerisinde olan,
– Bedensel, estetik ve ahlaki eğilimleri gelişmiş,
– Toplum bilimlerinin temellerini ve toplumun yasalarını kavrayarak yüksek verimliliğe ulaşmış,
– Sentez yapabilen, hümanist bireyler olarak toplumsal yaşamın çeşitli alanlarındaki aktif faaliyete hazırlayan,
– Estetik eğilimlerini ve kültürel becerilerini yaşamı güzelleştirecek ve insanları daha üst bir arayışa çekebilecek biçimde geliştiren çağdaş bir eğitim-öğretim ortamıdır.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!