Biz Kimiz

Günümüz koşullarında; • Çocuk ve gençlerin yaş özelliklerini göz önünde bulundurarak kültürel büyüme sorunlarını, ahlaki tavırlarını ve serbest zamanlarını düzenlemeyi ele alan programıyla,

 • Nitelik bakımından güçlü bir eğitim sistemi yaratılmasını kendisine yaşam felsefesi edinmiş, modern eğitim-öğretim sisteminin temel savaşçısı öğretmenleriyle,

 • Hızla ve sürekli değişen eğitim-öğretim ve iletişim teknolojilerine ayak uydurabilecek bilgi, deneyim, ekipman ve yöntemlerle donatılmış sağlıklı, emin, güvenilir çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında,

 • Öğrencilerinin zihinsel gelişimini yönlendiren, yaratıcı yeteneklerini uyandıran ve onları;

 • Bilimsel görüş ve inanışlara sahip, bilinçli,

 • Bağımsız düşünen, karar alabilen ve davranan,

 • Ülkenin toplumsal ve pratik yaşamına aktif olarak katılan,

 • İnsanlık onuruna saygı duyan, arkadaşlarının acısını paylaşan,

 • Arkadaşlarının ve diğer insanların farklılıklarını kabullenip dileklerine saygılı davranan,

 • Şiddete dayalı kuvvet kullanmaktan, savurgan ve tahripkâr eğilimlerden kaçınan,

 • Ana yurda saygı duyan ve ulusal çıkarların korunması bilincini kazanmış,

 • Aşırı bireycilik ve bencillik alışkanlığı edinmek yerine, dostluk, dayanışma ve kollektivist davranma alışkanlığı geliştiren,

 • Irkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı duran, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma çabası içerisinde olan,

 • Bedensel, estetik ve ahlaki eğilimleri gelişmiş,

 • Toplum bilimlerinin temellerini ve toplumun yasalarını kavrayarak yüksek verimliliğe ulaşmış,

 • Sentez yapabilen hümanist bireyler olarak toplumsal yaşamın çeşitli alanlarındaki aktif faaliyete hazırlayan,

 • Estetik eğilimlerini ve kültürel becerilerini yaşamı güzelleştirecek ve insanları daha üst-ileri bir arayışa yükseltebilecek biçimde geliştiren çağdaş bir eğitim-öğretim ortamıdır.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!