Türkçe Dersinin Amacı ve İşlenişi

BİRİMLER

NASIL ETKİLİ İLETİŞİM KURULUR?


Dinleme:

 • Duyuruları, konuşulanları, anlatılanları etkin şekilde dinleyerek


Konuşma:

 • Dilimizi gruplar karşısında doğru, akıcı, etkili şekilde

 • Mantıklı ve açıkça ifade ederek


Okuma:

 • Okuma etkinliğini; severek, anlayarak, analiz ederek, sonuçlar üreterek, bilgi edinerek, öğrendiklerimizi paylaşarak


Yazma

 • Güzel, okunaklı yazma becerisi geliştirerek

 • Bilgi ve gözlemlerini kaydederek

 • Günlük ve kayıtlar tutarak

 • Özet çıkararak

 • Raporlar oluşturarak ve not tutarak etkili iletişim gerçekleştirilir.


 

KEŞFEDEREK VE İCAT EDEREK DİLDE YARATICILIK • Dil; düşünme ve üretme yeteneğinin, fikrin hammaddesidir.

 • Yaratıcı düşünce için en önemli ihtiyaç işlek bir dildir.

 • Türkçenin başka dillerden aktarılan sözcükleri “öğütüm” aygıtları, pek az dile nasip olacak sadelikte ve değerdedir.

 • Türkçenin kendi köklerinden yeni sözcükler yaparken işlettiği “üretim” aygıtları da en ileri dillerinkinden aşağı kalmaz.

 • Başka dillerde birkaç harfle yapılan “türeme örnekleri” yapımına Türkçede alfabemizin hemen hemen bütün harfleri inanılmayacak kertede katılır.


 

Sorgulanacak Madde:

 • Dilimizin olanaklarının onun kurallarına uygun işletilmesi,

 • Türkçe sözcüklerin üreme ve türeme yolları, kuralları, biçimleri doğru ve tam olarak araştırılması sorgulanmalıdır.


 

Öneri:

 • Üretme

 • Türetme

 • Söz haritaları oluşturma

 • Terimsel karşılıklar üretme

 • Yabancı sözcükleri öğütüm

 • Yerli sözcükleri de üretim

 • Eylem köklü tek heceli sözcükleri türetim yollarıyla dilimize ait söz varlığımızı zenginleştirmek mümkündür.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!