Ölçme ve Değerlendirme

BİRİMLER

Her öğrencinin farklı olduğu bilinciyle, ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun” , “herkes
için geçerli ve standart olması”nın adil olmayacağını düşünüyoruz. Buna bağlı olarak ölçme ve
değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik anlayışıyla hareket edilmektedir. Bu noktada öğretim
programımızdaki özgün ve yaratıcı olduğuna inandığımız ölçme ve değerlendirme uygulamalarımız şu
şekilde olacaktır:


 MEB yazılıları: Bir dönemde iki kez uygulanan ve karne notunu etkileyen sınavlardır. Bu
yazılılar açık uçlu, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve çoktan seçmeli sorulardan
oluşmaktadır.
 Prova sınavları: 8. sınıflara yılda 15 kez; 5, 6 ve 7. sınıflara yılda 6 kez uygulanmaktadır. Amaç;
öğrencilerin konuları öğrenme düzeylerini ölçmek ve MEB yazılılarına kadar eksiklerini fark
ettirip tamamlamalarını sağlamaktır.
 Konu Kavrama Rubriği: 5 sorudan oluşan bu ölçme tekniğinde öğrenciler verilen sürede
soruları cevapladıktan sonra arka sayfadaki öğretmen cevaplarıyla kendi cevaplarını
karşılaştırıyorlar. Sonraki aşamada da öğrenciler cevaplarını kendileri puanlıyorlar. En son
olaraksa öğretmen, puanlamasını yaparak öğrencilere rubriği geri dağıtıyor. Böylece hem
öğrenciler kendilerini değerlendirmeyi öğreniyor hem de yanlış ya da eksiklerini kendileri
bulmuş oluyorlar.
 Öğrenme Günlüğü: Öğrencilerin gün içinde öğrendiği bilgilerin kalıcılığını ölçmek amacıyla
uygulanmaktadır.
 Davranış Değerlendirme Rubriği: Öğrencilerin sadece akademik bilgilerini değil, tutum ve
davranışlarını da somut olarak ölçmeyi hedefleyen bir ölçme tekniğidir. Öğrenciler kendilerini
değerlendirdikten sonra öğretmen değerlendirmesi yapılır ve rubrikler puanlandıktan sonra
öğrencinin danışman öğretmenine verilir.
 Deneme sınavları: Öğrencilerimizi LGS’ye hazırlamak için Türkiye genelinde uygulanan
kurumsal deneme sınavları yaparak kendilerinin binlerce öğrenci arasında kaçıncı sırada
olduklarını görmelerini sağlıyoruz.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!