Kütüphane

BİRİMLER

Kütüphaneler değiştirir, zenginleştirir…

Hedefimiz;

İstanbul Akademi Koleji olarak okulumuzda, öğrencilerimizin kütüphaneyi aktif bir şekilde kullanması sağlanır. Kütüphanemizin hedefi öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphane kültürünü oluşturmakla beraber, eğitim - öğretim sürecinde kütüphaneyi etkin kılmak, araştırma ve gelişmeleri takip etmek ve doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişmelerini sağlamaktır.

Bilgi toplumu olma yolunda ilerlerken öğrencilerimizin günümüzde “bilgi kirliliği” ortamında kendilerini koruyabilmeleri için gerekli çalışmalar bütün zümrelerle işbirliği içinde yürütülmekte ve müfredata uygun olarak kütüphane etkinlikleriyle desteklenmektedir. Kütüphanemizde bulunan bütün yayınlar, konularına göre “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” ile düzenlenmektedir. Bu sistemle kullanıcıların istediği materyale, katalog taraması yaparak ulaşması sağlanır.

Amacımız;

 • İstanbul Akademi Koleji öğrenci, öğretmen ve personelinin araştırma ve bilgi gereksinimi için yayın sağlamak.
 • Süreli ve süresiz yayınları duyurmak ve veri kaydını bilgisayar ortamına aktarmak.
 • Öğrencilerin bilgiye ulaşmasında izlenecek yol ve yöntemlerde kullanıcıya yol göstermek.

Kütüphanede Uyulması Gereken Kurallar;

Üyelik Kuralları:

 • İstanbul Akademi Kolejinin tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler ve kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.
 • Kütüphanemiz açık raf sistemine göre düzenlenmiştir.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Kütüphaneye okul çantasıyla girilmez.
 • Raftan alınan yayınlar raflara bırakılmaz, ödünç verme masasına konur. Yayınları raflara kütüphane öğretmeni yerleştirir.
 • Kütüphanede cep telefonu ile konuşulmaz. Kütüphanedeki bilgisayarlarda diğer okuyucuları rahatsız edecek sesli çalışmalar yapılmaz. Kulaklık kullanarak çalışmalar sürdürülür.
 • Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

 

Ödünç Verme Koşulları:

 • Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz on beş gün süreyle en fazla iki kitap ödünç alabilirler. Sürenin yetmemesi durumunda kütüphane öğretmenine, bir kereye mahsus, bilgi vermek şartı ile 7 günlük ek süre alarak bu süreyi uzatabilirler.
 • Tüm öğretmen ve idari personelimiz 21 gün içinde 5 kitap alabilir. Kitap sayısı, araştırma amaçlı olduğunda artırılabilir. Sürenin yetmemesi durumunda, kütüphane öğretmenine bilgi vermek şartı ile –bir kez- 15 gün daha ek süre alınarak kitabın süresini uzatabilirler.
 • Bölüm ve zümrelerin kullanacakları özel eğitim materyalleri, eğitim yılı içinde bölümün ihtiyacı olduğu sürece ödünç verilir.
 • Okuyucular, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade etmeden yenisini alamazlar. Kullanıcılarımız iade süresini aştıklarında “geciktirdikleri süre kadar” bir süre içinde kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.
 • Kütüphaneden ödünç kitap alan tüm okuyucular, ödünç süresi bitiminde kitabı “kendileri” iade etmekle yükümlüdürler.
 • Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde süre uzatımı yapılmayabilir.
 • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden eserin aynısının satın alınarak kütüphaneye iadesi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için idari birimlerle iş birliği yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücretin ilgili idari birimlerce tahsil edilmesi sağlanır.
 • İstanbul Akademi Koleji öğrencileri ve öğretmen, idari personel okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda kütüphaneden “Üzerinde kitap yoktur.” belgesi almak durumundadırlar.

Ödünç Verilmeyen Kitaplar:

 • Kaynak niteliği taşıyan; sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır.
 • Öğrencilerin çok sık başvurdukları ya da aynı anda birden fazla kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar, sınırlı bir süreyle ödünç verilir.
 • Süreli yayın olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.

 

Kütüphane Kullanım Saatleri:

 • Ders saatlerinde kütüphane kullanımı, sene başında öğretmenlerle birlikte oluşturulan haftalık kütüphane kullanım programına uygun olarak yapılır.
 • Bu programa Türkçe ve İngilizce bölümlerinin “Kitap Atölyesi” saatleri sabitlenmiştir.
 • Sabit dersler dışında sınıflarını kütüphaneye araştırma, inceleme, kaynak taraması, film izleme, film yorumlama gibi amaçlarla getirmek isteyen öğretmenler, sınıflarını hangi gün ve saatte getirmek istediklerini bir hafta önceden bölüm başkanı aracılığıyla “Kütüphane Kullanım Çizelgesi”ne uyarak bildirmek suretiyle haftalık kütüphane kullanım programına boş yer varsa dâhil olabilirler.
 • Tüm teneffüsler ve öğle 13.00 - 13.20 saatleri arası kütüphanemiz kullanıma açıktır.
 • Kütüphane hafta içi her gün: 08.00 – 12.35 ile 13.00 – 17.00 saatleri arasında açıktır.

İnternet Kullanımı:

 • Öğrenciler kütüphanedeki bilgisayarları ve interneti araştırma amaçlı kullanabilirler.
 • Bu bilgisayarlarda oyun oynanamaz, sohbet yapılamaz, sosyal paylaşım ağlarına girilemez.
 • Bilgisayarlar gereksiz yere meşgul edilemez.
 • Sesli materyallerle yürütülecek çalışmalarda kulaklık kullanır.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!