Fen Bilgisi Dersinin Amacı ve İşlenişi

BİRİMLER

FEN BİLGİSİ SINIFI NEYE BENZER 

 • Fen bilgisi sınıfı, öğrencilerin fikirleri üzerinde uyarıcı ve rekabete dayalı bir ortam sunar.
 • Fen bilgisine ait her türlü materyal, öğrencilerin çalışmaları kolaylıkla  ulaşabilecekleri şekilde yerleştirilir.
 • Panolar; öğrencilerin çalışmaları ve bilimsel konularla ilgili araştırmalarla, posterlerle doludur.
 • Her seviye için uygun araştırma ve başvuru kitapları yer alır.
 • Sınıf ortamındaki raflarda bilgi toplamak, ölçmek, gözlem yapmak, kaydetmek, sunum yapmak için kullanılacak malzemeler yer alır.
 • Öğrencilerin birlikte çalışma, deney yapma, buluş yapma istekleri desteklenir.

 

FEN BİLGİSİ SINIFI NASIL ÇALIŞIR? 

      Soruları Düzenleme: 

 • Öğrenciler açık uçlu sorularla ilgilenirler.
 • Bilmek istedikleri şeyleri ifade ederler.
 • Kendi ürettikleri soruların sorgulama için önemini kavrarlar.
 • Gözlem ve bilgi toplama sırasında yeni sorular üretirler.

      Gözleme: 

 • Öğrenciler duyu organları yardımıyla fen bilgisine ait obje ve olaylarla ilgili sonuçlara varırlar.
 • Gözlemlerini geliştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri seçerek kullanırlar.

      Planlama: 

 • Öğrenciler sorular üretir ve problemleri tanımlarlar.
 • Tahminlerde bulunur, hipotez ileri sürerler ve bir karara varırlar.
 • Bilgiye ulaşacakları yolları tasarlayarak deney kurar ve bilgiyi test ederler. 
 • Deney sonuçlarının ve buluşlarının tekrarı ile doğrulanacağını bilirler.

      Verileri Toplama: 

 • Verileri farklı kaynaklardan edinirler.
 • Bilgiye ulaşmak için verileri tekrar tekrar test ederler.
 • Kendi ürettikleri sonuçlara inanırlar.

      Verileri Kaydetme: 

 • Öğrenciler bilgiye ulaşırken ürettikleri sorularını, gözlem ve kayıtlarını; not tutarak, diyagram oluşturarak, çizim yaparak, raporlar ortaya koyarak verileri kaydederler.

      Verileri Organize Etmek: 

 • Verileri kategorilendirmeyi, sınıflandırmayı, bilgileri düzenlemeyi, listeleyerek yorumlamayı ve bilgi hâline getirmeyi düzgün şekilde gerçekleştirirler.

      Verileri Yorumlama: 

 • Verileri organize eden öğrenci, sonuçlara ulaşırken bilimsel önsezi ve örnek arasında bağlantı kurar,
 • Verilerden yeni olasılıklara ulaşır,
 • Yeni bilgi ve kaynaklardan yola çıkarak önceki hipotez ve açıklamalarını değiştirir.

     Araştırmalarının Sonuçlarını Sunma: 

 • Öğrenciler problemin sonucunu, sorularının cevaplarını, delil içeren bilgilerini; en uygun yöntemi seçerek, dürüst, objektif, geçerli ve güvenilir kanıtlar ortaya koyarak sunar.

 

FEN BİLGİSİ DERSİNİN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

      Kapsamı: 

 • Öğrencilerimizin, yaşadıkları dünyanın farkına varmalarını ve kıymetini bilmeleri,
 • Olaylara ve olgulara bilim insanı gözüyle bakmalarıdır.

      Yöntemi 

 • Yaşamın her alanında sorumluluk alma ve bilgilenme olanağı sağlar. 
 • Sorgulayarak öğrenme ve deneyimlerini nesilden nesle aktarma cesareti verir. 

 

FEN BİLGİSİ DERSİNİN AMAÇLARI 

 • Laboratuvar ortamını, araç gereçlerini tanımak, onları doğru ve güvenli şekilde kullanmak,
 • Bilimsel yöntemler ve metotlar kullanarak basit bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Bilimsel gözlem, kanun, hipotez ve teorileri tanımlamak,
 • Bilgiyi açıklayabilecek sözcük dağarcığına sahip olmak ve bunu kullanmak,
 • Fen bilimlerinin disiplinleri arasında ilişki kurabilmek,
 • Bilimsel veriler toplamak, düzenlemek, analiz etmek ve verileri tablo veya şekillerle ifade etmek, 
 • Deney sonuçlarını gösteren grafikler oluşturmak ve bunları yorumlamak,
 • Karşılaştığı sorunlara bilimsel gözle bakmak ve bir toplumun ilerlemesinde bilimin yerini kavramak,
 • Bilime ve bilimsel etiğe saygı duymak.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!