Felsefe ve Amaçlar

BİRİMLER

NEDEN MÜZİK EĞİTİMİ?

Müzik eğitimi, beden eğitiminin tamamlayıcı unsuru olup;

 • Entelektüel,
 • Ahlaki,
 • Estetik yönden ruhsal eğitimi kapsar.
 • Müzik eğitimi ve onun da içinde yer aldığı sanat eğitiminin sürekli geliştirilmesi olanaklı ve zorunludur.

 

Müzik;

 • Bireylerin birbirlerine karşı açık, esnek, anlayışlı, hoşgörülü, saygılı ve sevgi dolu olmalarını;
 • Toplumsal iletişim ve dayanışmayı geliştirmeyi,
 • Ahlaki davranışı doğrudan etkilemeyi,
 • Ritim, armoni ve ölçü yoluyla kendine hâkim olmayı öğretir.
 • Ölçülü ve temkinli davranabilmenin en etkili aracıdır.
 • Bir kültür ögesidir ve kültürün diğer ögeleriyle etkileşim içerisindedir.

Ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine yer verir.

 

Müziği seven çocuk;

 • İnsanı,
 • Yaşamı ve yaşadığı toplumu sever.
 • Ruh gücü ve zenginliği kazanır.

 

Milli birlik ve beraberliğimizi;

 • Korur,
 • Pekiştirir,
 • Geliştirir.

 

Bu nedenle öğrencilerimizin,

 • Bilişsel,
 • Devinişsel,
 • Duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak, okulumuzun müzik sınıfının felsefesidir.

 

MÜZİK SINIFININ AMACI

 Müzik sınıfı, dengeli ve mutlu bir yaşam için her bireye gerekli olan;

 • Doğa, insan, toplum, yurt ve ulus sevgisini güçlendirmesini;
 • Genel sanat kültürünü ve buna ilişkin davranışları kazanmasını,
 • Davranışlarında değişiklikler oluşmasını,
 • Bilişsel, davranışsal, duyuşsal duyarlılık ve niteliklerinin dengeli ve ileri düzeyde artmasını,
 • Aralarında bağ kurmayı, duygu, düşünce, tasarım ve izlenim alışverişi yapmayı,
 • Her öğrencinin bir çalgı aleti çalmasını ve dans etmesini,

Bölümler arası işbirliğini geliştirerek öğrencilerin,

 • Drama
 • Yaratıcı drama
 • Şiir
 • Tiyatro
 • Skeç ve benzeri etkinliklerde görev almalarını,

Öğrencilerin içinden geldiği sosyo-kültürel ortamın;

 • Tınılarının,
 • Seslerinin,
 • Renklerinin,
 • Kültürünün öğrenci üzerindeki etkilerini ele alır, düzenler ve öğrenciyi bilgilendirir.

Ulusal birliği, bütünlüğü, kardeşliği, topraklarımız üzerindeki uygarlıkları öğrenme, fark etme, onları alıp kendi sentezi içerisinde eritme özelliği edinir.

Uluslararası ilişkiler kurulmasını, ilişkilerin korunup geliştirilmesini, başka kültürlerle de ilgilenmelerini sağlar.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!