Felsefe ve Amaçlar

BİRİMLER

BİLİM 

 • Sorgulamak, araştırmak, ortak bir girişim ve dünyanın anlamını bulmaktır.
 • Bilim, ülke sınırlarını aşan kaçınılmaz ve evrensel bir bilgidir.
 • Her madde hareket eder ve değişir, her şey birbiriyle bağlantılıdır ve birbirini etkiler.

 

PROGRAM 

 • Fen eğitimi ders kitaplarının dışına taşar.
 • Belli bir bilim görüşünü anlatır.
 • Öğrencilerin belli bir konu hakkında önceki öğrendiklerini, bilgi ve deneyimlerini, sınıf ortamında öğrendiği bilgi ve deneyimleriyle karşılaştırarak aralarında bağ kurmalarına yardımcı olur. 
 • Mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme, sonuç çıkarma, kuram oluşturma bilinci kazandırır.
 • Öğrencilerin yaratıcı düşünce eğilimlerini destekler,
 • İncelemelerini, değerlendirmelerini, bilgilerini yeni yollar üreterek birleştirebilmelerine sevk eder.
 • Bilgiyi kullanan öğrenciler hâline gelmelerine yardımcı olur.
 • Bağımsız öğrenmeye, eleştirel düşünerek problem çözme yeteneğini geliştirmeye, özgüveni ve severek öğrenmeyi tutum haline getirmeye teşvik eder.

 

MERAK ETME 

 • Öğrenciler öncelikle konuyu tanır ve konu hakkında bilgi sahibi olur.
 • Soru sormaya teşvik edilir.
 • Öğrenciler soru sormayla birlikte düşüncelerini açıklar, kavramlar üzerinde tartışır, eleştirel düşünür, sorgular, sonuçlar üretir ve model oluşturmaya başlar. 
 • Verileri birleştirerek, bilgiyi keşfederek sonuçlar üretir.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!