Felsefe ve Amaçlar

BİRİMLER

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ FELSEFE VE AMAÇLARI (a)

Değişimin bilimi olarak öğrencilerin toplumsal gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar. Bilgi toplumuna ulaşmadaki en önemli ögenin sosyal bilimler olduğuna inanır.

Tarih, gerçekte toplumsal yaşam ve bu yaşamın doğal yapısında belirmiş durumlar konusunda bize bilgi veren ve bizi aydınlatan sadece gözlem ve deneydir. Tarihi, geçmişteki yanlış abartılmış söylentilerden, yaldızlı olanları alıp toplanan asılsız haberlerin aktarıldığı öykücülükten kurtarmak, muhakemeyi egemen kılmak ve tarihin yasalarım araştırmak, olup bitenlerin nedenlerini nasıl başlayıp nasıl geliştiğini inceliğiyle ortaya koymadır. Olayları derinlemesine bilmedir. Bundan dolayı tarih temel bilimdir.

Evren ve toplum sürekli bir değişim içindedir. Bir toplum, üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin birbirine uygunluğu hâlinde gelişir. Devletler yıkılır ama toplumlar kalır.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ FELSEFE VE AMAÇLARI (b)

Günler, zamanlar geçerken oluşan değişimler ve durumdan duruma geçişler; kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur.

Toplumların devletlerinde, ülkelerinde, politikalarında, sanatlarında, dillerinde, söyleyiş biçimlerinde ve kendi türleri arasında, paylaştıkları diğer konularda, dünyayı bayındır kılma çabalarında kendilerine özgü durum ve tutumları vardır. Bıraktıkları yapıtlar, buna tanıklık eder.

Değişerek süregelen eski durumların tümü yeni bir devrimle başka bir oluşuma dönüşür.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!