Drama

BİRİMLER

Yaratıcı drama; tiyatro formlarını kullanan, özünde de oyun olan bir alandır. Yaratıcı drama daha çok çocuklarda, yaratıcılığı geliştirmek için kullanılan drama yöntemidir.  Yaratıcı drama; grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler geliştirme, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. En belirgin kazanımlarından bazıları; bireyin zihinsel kapasitesinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve karar verme becerisi kazanması, hayal gücünün gelişmesi, yaratıcılığının gelişmesi, duygularının farkına varması ve kendisini ifade etmesi, empati duyma becerisinin ve özgüveninin gelişmesidir. Yaratıcı dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları oluşturur.

 

EĞİTİMDE DRAMA

Eğitimde (eğitici) drama, her tür eğitimde, teorik olanı pratiğe dökmek için kullanılan iyi bir yöntemdir. Eğitici drama yönteminde kişi bir bilgiyi alırken duygularını aktif kullandığı için bilgi, kalıcı olur. Zaman zaman öğretmen de dramada yer alabilir. Öğrenci oyun içinde duyar, görür, dokunur…

Yapılan araştırmalara göre kişiler; anlatılanların %5’ini, okuduklarının %10’unu, görsel ve işitsel olarak karşılaştıklarının %50’sini, yaparak öğrendiklerinin %75’ini, başkalarına öğrettiği ve öğrendiklerini kullandığı durumlarda ise %90’ını hatırlamaktadır.

Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmamasıdır ve çocukların dramaya eğitim amaçlı katılmalarını sağlamaktır. Öğrenci bir bilgiyi, bir durumu ya da olayı yaşayarak öğrenir.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN E-BÜLTEN'İMİZE ABONE OLUN!