Teşvik Ettiğimiz Tutumlar

Takdir Etme

Ahlak ve saygı kuralları çerçevesinde dünyanın ve insanların güzelliklerini takdir etmek

Güven

Riskli karar anlarında gereken cesaret için öğrendiklerini uygulamak ve kendine güvenmek

İşbirliği

Çeşitli durumlarda bir ekip ya da bir kişiyle çalışmak bir lider veya bir lideri takip eden olmak

Yaratıcılık

Çözüm üretimi, risk yönetimi, olay yaklaşımı vb. zihinsel aktivitelerde yaratıcı düşünmek

Meraklı Olma

Sürekli keşfetme arzusu ile Dünya, İnsan, Kültür, Bilim ve Öğrenme üzerine meraklı olmak

Empati Kurmak

Hayal gücüne dayalı olarak kendini bir başkası yerine koymak ve onun durumunda hissetmek

İstekli Olma

Eğitim hayatı ve sonrasında öğrenmeye, keşfetmeye, gelişmeye ve üretmeye istekli olmak

Bağımsızlık

Hiçbir baskı ve kuvvetin etkisinde kalmadan özgür irade ile düşünmek, mantıklı hareket etmek

Dürüstlük

Toplum ahlakı ve bireysel adalet duygusu ile herkese karşı dürüst ve ilkeli davranmak

Saygı

Dünyaya, çevreye, başkalarının yaşam haklarına ve özgürlüklere karşı saygılı olmak