Temel Değerlerimiz

 • Verdiğimiz sözü tutarız.
 • İnsanlar arasında din, dil, ırk, statü ayrımı yapmadan eşit davranırız.
 • Sorunlarımızı sorun yaşadığımız kişi ve/veya kişiler ile çözeriz.
 • Sorunun değil, çözümün parçası olmaya özen gösteririz.
 • İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
 • Eleştirilerimizi yapıcı bir üslupla dile getiririz.
 • Eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.
 • Yönetmeliklerde var olan ve kültürümüzü oluşturan kurallarımızı iyi anlatırız, benimseterek uygularız.
 • Gerekli hallerde kurallarımızı irdeler, günün ihtiyaçlarına uygun olarak görüş bildiririz.
 • Söz ve davranışlarımızın tutarlı olmasına özen gösteririz.
 • İnsanın kişilik bütünlüğüne, haklarına, inançlarına, duygu, düşünce ve bireysel farklılıklarına saygı duyarız.
 • Emek harcanarak yapılan tüm faaliyetleri takdir ederiz.
 • Üzerinde yaşadığımız dünyanın varlığını sürdürebilmesi için “doğaya saygı” bilinci geliştirir ve bu konuda çevremizi etkileriz.
 • Kültürümüzün geleceğe aktarımını sağlayacak dilimizi iyi kullanmaya özen gösteririz.
 • Biz bilinciyle çalışırız. Kurumun başarısı da, başarısızlığı da bizimdir.
 • Bilgimizi paylaşırız.
 • Sosyal dayanışma ruhu içinde sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve sorunlarımızı paylaşırız.
 • Dinlemesini bilir, açık iletişime önem veririz.
 • Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 • Teknolojik gelişimleri izler, kullanılmasına önem veririz.

Dürüstlük

Kararlılık ve tutarlılık

Saygı

Paylaşımcılık