Sosyal İmkanlar

 • İstanbul Akademi Koleji’nde
  öğrencilerimizin

Beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmek,

öğrenme eğilimlerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak,

özgüvenlerini arttırmak amacıyla;

 • Yeni ve tam donanımlı spor salonumuzda; Voleybol, basketbol, futsal takım çalışmaları yapıyor,
 • Dans salonumuzda; Modern dans, bale, halk dansları çalışıyor,
 • Tiyatro salonumuzda; Ders konularıyla ilgili Drama, Tiyatro etkinlikleri düzenliyor,
 • Satranç salonumuzda; Bireysel ve takım satranç çalışmaları yaparak turnuvalara hazırlanıyor,
 • Müzik odalarımızda; Keman, Yan flüt, Gitar, Piyano, Koro, Solo, Orkestra ve Bando çalışmaları yapıyor,
 • Resim atölyemizde; Resim, heykel, rölyef ve seramik etkinlikleri düzenliyor,
 • Fen Laboratuvarımıza; Fen derslerine ait deneyleri sıklıkla ve öğrenci merkezli olarak uyguluyor,
 • Matematik Atölyemizde; Soyut kavramları Yaparak Yaşayarak tekniğiyle önce somut olarak algılıyor, muhakeme yetilerini güçlendiriyor,
 • Fen ve Teknoloji Atölyemizde; Keşif ve icatları yeniden sorguluyor,
 • Sosyal Atölyemizde; Coğrafya ve tarihi yeniden keşfediyor,
 • Fotoğrafçılık Kulübünde; Fotoğraf çekiyor, çektikleri fotoğrafları tab ediyor ve sergiliyor,
 • Kitap Atölyemizde; Evde okudukları hikaye ve roman türü kitapların karakter, tarih, coğrafya ve teknik analizlerini sorgulama yöntemiyle yaparak ana fikre ulaşıyor.

Böylece tüm yönlü düşünmeyi ve hızlı sonuca varabilme ve kendi düşüncelerini sunabilme davranışlarını kazanıyorlar.