Sanat ve Müzik

Öğrencilerin ilgi alanları ve bireysel yetenekleri doğrultusunda yaratıcılıklarını geliştirecekleri görsel düşünme becerilerini arttıran öğrenirken üretecek ürettikçe zevk alacakları ve hayallerini hayata geçirmelerini sağlayacak doğal materyalleri ustaların teknikleri ile buluşturan bir serüven…

Öğrencilerin hayatın sesi olan müziği bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri akademik başarılarının yanısıra müzik ile ruhlarınıdinlendirmelerini sağlamaktadır. Bu alanda ilgili ve yetenekli öğrencilere bir üst basamakta uyaranlarla becerilerinin gelişimine destek sağlayarak kurumumuzda ki her öğrencinin bir müzik aleti çalma becerisine sahip olması hedeflenmektedir.