Sağlık ve Hijyen

Sağlık ve Hijyen

Kişisel temizlik uygulamalarının yapılabilmesi için öncelikle kişilerin temizlik ve sağlık bilincinin geliştirilmesi gerekir. Hem bireysel hem de toplumsal hijyen kurallarını uygulamanın önemi bireylere öğretilmeli, kişisel temizliğin aynı zamanda sağlıkla ilgili olduğu benimsetilmelidir.
Bu gerçek doğrultusunda Akademi Koleji’nde öğrencilerimize temizlik ve sağlık bilincini erken yaşlarda aşılıyoruz. Hijyen ve temizlik alışkanlıklarının diğer birçok davranış gibi çocuk yaşlarda bireylere özümsetilmesi gerektiğini biliyoruz.
Onlara sadece yaşadıkları çevreyi değil, dünyamızı da temiz tutmanın önemini öğretiyoruz. Çünkü bireysel temizliğin önemini kavrayan ve uygulayan bireyler kendilerine karşı güvenli, çevreye duyarlı ve toplumsal ilişkilerinde dikkatli davranırlar.