Rehberlik

Özel İstanbul Akademi Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi öğrencilerin birey olarak kabul gördüğü ve yaratıcılıklarının desteklendiği bir eğitim anlayışının yaratılmasına destek olur.

Hepimizin bildiği gibi, rehberliğin genel olarak amacı, bireyin kendini tanıyarak ve kendi güçlerine güvenerek kişisel ve toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır.‘Kendini Tanıma’ ile anlatılmak istenen, çocuğun kendi isteklerini, ilgilerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesidir. Çocuk kendini ve içinde yaşadığı ortamı iyi tanırsa, bu bilgiler doğrultusunda gelecekle ilgili gerçekçi planlar kurabilir, doğru kararlar verebilir ve kendini yönetebilme olanağını arttırır.

Kişinin kendini tanıması, sadece ilgi ve yeteneklerini bilmesi demek değildir. Başkalarının onu nasıl gördüğünü de bilerek kendisi hakkında gerçekçi bir benlik imajı geçekleştirmesi gereklidir. Bunu yaparken, kendi davranışlarını da gözden geçirip, olumlu ve olumsuz davranışlarını fark edecek ve olumlu davranışları geliştirme becerisini kazanmayı öğrenecektir. Çocuğun bu çabasında Rehberlik Servisi yönlendirici rol almaktadır.

İZLEME ÇALIŞMALARI

Öğrenci başarı durumlarının takip edilmesi : Rehberlik Servisi, akademik başarısızlıkların nedenlerini saptamayı da amaçlar. Öğrencinin, sadece öğretmenin aktardığı bilgileri öğrenmeye çalışan biri olarak algılanması hatalıdır. İlgi, yetenek, motivasyon, bireyin içinde bulunduğu duygusal durum, gelişim düzeyi ve ders çalışma alışkanlıkları da öğrenme faaliyetini, dolayısıyla başarıyı etkileyen faktörler arasındadır. Rehberlik Servisi akademik başarısızlıkların nedenlerini araştırırken, çocuğu tüm bu yönleri ile incelemeye çalışır.

Öğrenci disiplin durumlarının takip edilmesi : Birimimizce hazırlanan Gözlem formu ile öğrencinin olumsuz davranışı haftalık çizelge ile takip edilmekte ve iyileştirme çalışmaları buna göre yapılmaktadır.

DANIŞMANLIK

Öğrencilerle bireysel görüşme ve grup çalışmaları yapılması: Rehberliğin bir diğer amacı, bireysel sorunları gidermeye çalışmaktır. Çocuk, arkadaş ilişkilerinde ve aile içinde bazı sorunlar yaşayabilir. Çocuğun diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmasında ve sorunların giderilmesinde çeşitli çözüm yollarını inceleyerek en uygun çözümü kendisinin seçebilmesinde ona yardımcı olmak bu noktada önem kazanmaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda Rehberlik Servisi’nde hem bireysel görüşmeler hem de grup çalışmaları yapılmaktadır. Bizler çocuklarımıza destek olmak, sorunlarına çözümler bulmak için buradayız. Çocuklarımızın sorunlarını paylaştığımız kadar, sevinçlerini, başarılarını da paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz teneffüslerde odamıza gelip oyun oynayabiliyor, resim yapabiliyor ve birlikte sohbet edebiliyoruz.

Tüm çabamız, çocuğun şu anda sorunu olmasa bile, gelecek dönemde karşılaştığı bir zorluğu bizimle rahatlıkla paylaşması için sıcak ve güven dolu bir ortam oluşturmaktır. Bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

Unutmayın!!! Rehberlik servisine başvurmak için mutlaka bir sorununuz olmasına gerek yoktur!!!
Rehberlik Servisi’nde gerek sizlerle gerekse öğrencilerle yapılan tüm görüşmelerde
’Gizlilik İlkesi’ esastır. Çalışmalarımız karşılıklı saygıya dayalı gerçekleşir. Rehberlik Birimine hangi konuda ve koşulda olursa olsun gelen her birey özel ve değerlidir. Danışma sürecinde, her zaman tarafsız ve gerçekçi değerlendirmeler esastır. Rehberlik Birimi, hangi bilgilerin kime, ne kadar aktarılacağını bilen, konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır.

Karşılıklı güven ve saygı ortamının oluşmasında bu ilkenin oldukça önemli olduğu düşüncesindeyiz.
Öğrenci velileri ile gerekli durumlarda bireysel görüşmeler yapılması : Öğrenciye olduğu kadar aynı zamanda velilerimize de danışmanlık yapmaktayız. Her dönemde her öğrenci velisi ile en az bir kez bireysel görüşme yapmaktayız. Rehberlik Servisi, ayrıca anne-baba-çocuk-öğretmen arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu dörtlü arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

Öğretmenlerle öğrencilerle ilgili toplantılar düzenlenmesi : Öğrenciye olduğu kadar aynı zamanda öğretmenlerimize de danışmanlık yapmakta ve öğrencilerin tüm gelişim dönemlerine ait detayların değerlendirilmesi ve kararların alınıp uygulanmasını takip etmekteyiz. Öğrenci ile doğrudan ve düzenli iletişim halinde bulunan öğretmenler, rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’yle paylaşır, özel ihtiyaçları tespit etmekte, bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ile bireysel veya grup görüşmeleri düzenlemekteyiz.

Öğrencilerimizin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Eğitim, öğretim, kişisel ve sosyal gelişme, problem çözme, karar verme, meslek seçimi, kariyer planlama ile ilgili yeteneklerin geliştirilmesi ve iletişim, ergenlik sorunları, aileyle olan sorunlar, etik sorunlar gibi alanları kapsar.

Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlamakta, sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği vermekteyiz. Öğrencilere bu konuda da yoğun danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yaptığımız Rehberlik dersleri, MEB müfredatı kazanımlarının yanında, sosyal beceri ve karakter eğitimi kapsamında uygulanan psikodrama oyunlarıyla desteklenir.

Uyguladığımız envanterlerle çocuğun tüm yönlerini ele alıyoruz.

Envanter uygulamalarımız;

Oryantasyon çalışmaları: Her eğitim-öğretim yılı başında yeni gelen öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla oryantasyon programı yapmaktayız.

• Otobiyografi

• Kimdir Bu?

• Sınav Kaygısı Ölçeği

• Sosyometri

• Kime Göre Ben Neyim?

• Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

• Cümle Tamamlama

Bu envanterler sonucuna göre öğrenciyi yakından tanıma, benlik algısını geliştirme, farkındalık kazandırma, problemlerinin farkına varıp çözüm yollarını öğrenme, başarısızlık nedenleri envanter sonuçlarına göre yönlendirme, alan-lise-meslek seçimine yardımcı olma, performansını olumsuz etkileyen etmenleri bulma ve yönlendirme yapılmaktadır. Kendini sözel yolla ifade edemeyen öğrenciler de bu sayede tespit edilmiş oluyor.

Değerler eğitimi: Değerler Eğitimi kapsamında yapılacak tüm etkinlikleri organize etmekteyiz. “Değerler Eğitimi” projemizin amacı: öğrencilerimizin sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerini tüm yönleri ile gelişmesini sağlamaktır. Değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktayız.

Her Cuma töreninde bir öğrencimiz tüm okula o hafta işlenen konuya ilişkin çalışmasını sunuyor ve konu ile ilgili pano çalışmaları yapıyoruz.