Okulun Tanımı

Günümüz koşullarında;

  • Çocuk ve gençlerin yaş özelliklerini göz önünde bulundurarak kültürel büyüme sorunlarını, ahlaki tavırlarını ve serbest zamanlarını düzenlemeyi ele alan programıyla,
  • Nitelik bakımından güçlü bir eğitim sistemi yaratılmasını kendisine yaşam felsefesi edinmiş, modern eğitim-öğretim sisteminin temel savaşçısı öğretmenleriyle,
  • Hızla ve sürekli değişen eğitim-öğretim ve iletişim teknolojilerine ayak uydurabilecek bilgi, deneyim, ekipman ve yöntemlerle donatılmış sağlıklı, emin, güvenilir çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında,
  • Öğrencilerinin zihinsel gelişimini yönlendiren, yaratıcı yeteneklerini uyandıran ve onları;

-Bilimsel görüş ve inanışlara sahip, bilinçli,

-Bağımsız düşünen, karar alabilen ve davranan,

-Ülkenin toplumsal ve pratik yaşamına aktif olarak katılan,

-İnsanlık onuruna saygı duyan, arkadaşlarının acısını paylaşan,

-Arkadaşlarının ve diğer insanların farklılıklarını kabullenip dileklerine saygılı davranan,

-Şiddete dayalı kuvvet kullanmaktan, savurgan ve tahripkâr eğilimlerden kaçınan,

– Ana yurda saygı duyan ve ulusal çıkarların korunması bilincini kazanmış,

-Aşırı bireycilik ve bencillik alışkanlığı edinmek yerine, dostluk, dayanışma ve kollektivist davranma alışkanlığı geliştiren,

– Irkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı duran, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma çabası içerisinde olan,

– Bedensel, estetik ve ahlaki eğilimleri gelişmiş,

-Toplum bilimlerinin temellerini ve toplumun yasalarını kavrayarak yüksek verimliliğe ulaşmış,

-Sentez yapabilen hümanist bireyler olarak toplumsal yaşamın çeşitli alanlarındaki aktif faaliyete hazırlayan,

-Estetik eğilimlerini ve kültürel becerilerini yaşamı güzelleştirecek ve insanları daha üst-ileri bir arayışa yükseltebilecek biçimde geliştiren  çağdaş bir eğitim-öğretim ortamıdır.