Okul Müdürümüz

Okul Müdürümüz

Teknolojinin ve bilimin çağı olan günümüz, ülkelere var olan eğitim sistemlerini sorgulattırıyor. Bu sorgulamanın hareket noktası, kalıplaşmış zihinler üreten eğitim sistemleridir. Bireyi ikinci planda tutan, bilginin kullanılabilirliği zayıf olan bu sistemlerle günümüz çağı ne kadar yakalanabilinir? Hâlbuki toplumların düşünen, bilgiyi sorgulayan, yeni bilgilere ulaşan, karşılaştığı sorunları çözebilen bireylere gereksinimi yok mudur? Bu soruların cevabı arandığında sonuçlar,  öğrencinin eğitim sistemi içinde daha etkin bir konuma gelmesi yönünde birleşiyor.

Sessizce oturup yalnız verilenle yetinmeyecek, merak edecek, sorgulayacak, bilgiye katkı yapacak, paylaşacak ve çözüm üretebilecek öğrenciler yeni nesil eğitim sistemlerinin en büyük hedefidir. Bilmek, kuvvettir ama bu kuvvet işlerlik kazanmazsa, ürüne dönüşmezse hiçbir şeydir. Bilgiyi verip bu bilgiyle geleceği şekillendirmede okul kadar etkin bir kurum yoktur.

Tam da bu anlayışla İstanbul Akademi Koleji olarak öğrencilerimize;

Aktif öğrenmenin tam merkezinde yer aldığı,

Yaratıcı, yorumlayıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği,

Karmaşık problemleri gerek kendi başına gerekse işbirliği içerisinde çözme yeteneklerini oluşturduğu,

Toplumda yer alacağı rollere kolay adapte olduğu, girdiği sosyal çevrelerde kendini ifade edebildiği,

İhtiyacı olan bilgiyi bularak organize ettiği ve geliştirerek onu kullandığı,

Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal mutluluğa sahip olduğu,

Atatürkçü, laik çağdaş bir eğitim ortamı sunuyoruz.

İstanbul Akademi Kolejinin, öğrencilerimize kazandırdığı ayrıcalıklı eğitimin avantajlarını öğrencilerimizin hayatlarının her alanında kullanması dileğiyle…

 

 

İstanbul Akademi Koleji

 

Okul Müdürü

 

Pınar TAŞÇI