Hedeflenen Öğrenci Profili

Araştırmacılar (Sorgulayanlar):

Doğal merakları beslenmektedir. Amaçlı ve yapıcı bir araştırmayı yürütmek için gerekli becerileri elde etmektedirler. Aktif olarak öğrenmekten zevk alırlar ve öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca onlara destek verecektir.

Düşünenler (Bilgiyi Kullanan):

Düşünme becerilerinde ciddi ve yaratıcı kararlar almak ve karmaşık problemleri çözmek için çalışırlar.

İletişimciler:

Fikirleri ve düşünceleri, matematiksel semboller dili dahil olmak üzere birden fazla dilde güvenle anlayıp açıklayabilirler.

Riski Göze Alanlar:

Yeni durumlara endişe etmeden özgüvenle ve bağımsızca yeni rolleri, fikirleri ve durumları keşfetme ruhuyla yaklaşırlar. Cesaretlidirler ve düşündüklerini rahatça ifade edebilirler.

Alimler (Bilge Olanlar):

Zamanlarını okullarında evrensel ilgi ve öneme sahip konuları araştırarak geçirirler. Bunu yaparak yoğun ve önemli bir bilgi dağarcığı oluştururlar. Bir öğrenen olarak kendi rollerini bilirler. Bilgi edinmek için daha fazla sorumluluk almaya başlarlar. Gerçek yaşamla öğrendikleri arasında bağ kurarlar.

Prensip Sahibi Olanlar (İlkeli):

Ahlak kurallarını kullanarak mantıklı fikirler yürütürler. Ahlaki muhakeme prensiplerini taşırlar. Doğru, dürüst ve adildirler.

İlgili Olanlar:

Diğerlerinin ihtiyaçlarına ve hislerine duyarlılık gösterirler. Faaliyet ve hizmet anında kişisel karar verebilme yeteneğine sahip bir birey olarak yer alırlar.

Açık Fikirliler:

Görüşlere, değerlere ve diğer bireylerin ve kültürlerin geleneklerine saygı duyarlar. Çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve ilgilenmeye alışmışlardır.

Dengeli Olanlar:

Fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişisel mutluluğun önemini anlarlar.

Düşünceliler (Reflective):

Kendi öğrenmelerine dikkatle önem verirler. Güçlerini ve zayıflıklarını yapıcı bir tarzda analiz ederler