Hakkımızda

Kurumumuz

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2012 yılında başlayan okulumuzda, çocuklarımızın bireysel ilgi ve gereksinimlerini çok yönlü şekilde karşılanır. Öğrencilerimizin zihinsel dünyalarını, toplumsal ve bilimsel görüş açılarını geliştirerek sadece tüketen değil, üreten bireyler olmaları sağlanır. İstanbul Akademi Koleji’nde geleceğe güvenle bakan, dinamik, katkı sağlayan, bilimsel bakış açısını benimseyen, çağdaş ve laik bir nesil yetiştirilir.

Okulumuzda aktarılan bilimlerin temellerinin;
Bilimin, tekniğin, kültürün temel gelişim eğilimleriyle uyumlu hale getirilmesi,
Matematik, fizik ve biyolojinin bilimsel ve teknik ilerleme için belirleyici olan sonuçların okul eğitimine yansıtılması,
Kazanılan bilginin uygulanması ve pratik yetenekler kazanılması,
Öğretmen kapsam ve niteliğinin gözden geçirilmesidir.
Bilgi sürekli hareket içinde olan ve gelişen doğanın evrensel yasalarını kapsayan kavramların formüle edilmesine ilişkin bir dizi soyutlama sürecidir.

• Ders süreci derinden kavranır, bu sürecin karakterini tüm yönlü ve kapsamlı olarak belirliyoruz.
• Derse nesne ve olguların sözel yorumuyla değil, onların canlı gözlemi ile başlıyoruz.
• Duyusal bilginin gelişmesine okul öncesinde verilen önemin katbekat fazlasını okul çağında da veriyoruz, çünkü bu bilgi kavramsal düşünmenin temelidir.
• Ders sürecinde somuttan soyuta, soyuttan somuta yöntemsel bir hareket cereyan ettirerek, öğrencilerimizin mantıksal tezleri, bilimsel genellemeleri, yasaları ve kavramları öğrenmelerini sağlıyoruz.
• Öğrencilerimizin bilgi kazanma sürecinde aktif-bağımsız düşünme ve aktif-bağımsız öğrenme alışkanlıkları edinmelerine olanak tanıyoruz.
• Dersin hangi koşullar altında arzu edilen amaçlara erişeceğini detaylı olarak planlıyoruz.
• Eskimiş ve yanlış bilgilerin ezberci yöntemle dayatılması öğrencinin gelişimine ve eğitimine zarar verir. Beyni ve zihni tahrip eder. Köreltilmiş yargı gücüne sahip, kendisini harekete geçirmeyen, bağımsız düşünceyi reddeden insanlar üretilmesine neden olur. Çocuk biçim, renk, ses ve duyular içinde düşünür. Buradan çocuklar için görmeye dayalı dersin, soyut kavram ve sözleri değil, tersine çocuğun aracısız olarak algıladığı somut izlenimler üzerine kurulması zorunluluğu çıkar. Bilgi öğretisi sorunların bilimsel çözümünü olanaklı kılar.

Bilgi yolu duyumlarla, algılarla, canlı gözlemle başlar. Düşünmenin yardımıyla kazanılan duyusal izlenimlerin rasyonel olarak işlenmesi olan bu yolda İstanbul Akademi Koleji olarak öğrencilerimizi;
• Çalışma planları ve ders programlarını her yıl yeniden geliştiririz.
• Derslere kaynaklık edecek etkili kitapları belirler, yayın ağı kurarak etkin kullanılmasını sağlarız.
• Ders ve destek kurslar için öğretim planları hazırlarız.