Güvenlik

Güvenlik

Fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal mutluluğa sahip dengeli bireyler olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin kendilerini evlerinde olduğu gibi güvende hissetmeleri için gereken özveriyi gösteriyoruz. Zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri Atatürkçü, laik ve çağdaş eğitim-öğretim ortamında sadece can güvenliklerine değil, ruhsal huzurlarına da aynı ölçüde ilgi ve özenle yaklaşıyoruz.

Bizler bireylerin gelişim çağında çevresel faktörlerin ve olumsuzlukların psikolojileri üzerindeki etkisini biliyor ve önemsiyoruz. Bu bağlamda aile sıcaklığında bir eğitim ortamı yaratarak okul-öğrenci arasında sevgiyi, güveni ve huzuru hep ön planda tutuyoruz.