Grup Çalışmaları

“Ödev değil sorumluluk bilinci”

Öğrenci merkezli eğitim anlayışını ilke edinen okulumuzda öğrenciler konularla ilgili kendi sınıflarında gruplara ayrılmakta ve araştırmalarını özel tasarlanmış sunum odalarında öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirebilmektedirler.

 

Öğretmen ve öğrencilerin etkin katılımı sağlanan bu çalışma yöntemi ile grup dinamiklerinde kendi farkındalığını sağlama, grup çalışmalarına uyum gösterme ve araştırma yapma becerisine sahip olmalarının yanı sıra öğrenci başarı puanlarını arttırmada da etkilidir.