Felsefemiz ve Amacımız

Felsefemiz

Öğrencilerimizi oluşturduğumuz çağdaş öğrenme ortamında, onların bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurularak yetiştiriyoruz.

Bizler öğrencilerimizi

  • Belleği insanlığın yükselttiği çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerle donatılmış,
  • Toplumsal ilişiklerinde üstün vasıfları nedeniyle öncelikle tercih edilen,
  • Saygın kişiliğe sahip, kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek,
  • Öz bilincini kullanarak içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran,
  • Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve her türlü bilimsel gelişmenin öncüsü olan,
  • Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, koruyucusu ve takipçisi olan,
  • Mükemmeliyet arayışı içinde aktif, ülkesini seven, yurtsever bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Amacımız

  • Eğitim-öğretim sürecine kattığımız yeni bakış açsımız ve modern ortamımızla yetiştirdiğimiz öğrencilerin üstün niteliklerini ortaya çıkarmak,
  • Ülkemizin önde gelen ve uluslararası değerlere sahip saygın eğitim kurumlarından biri olmak,
  • Ve bu platformda ülkemizi en rekabetçi düzeyde temsil etmektir.