Eğitim

Eğitim

Kültürlenme süreci olan ve ilk olarak ailede başlayan eğitim kavramı okulumuzda belirli bir bilinç düzeyi ve hassasiyetle yorumlanır. Kişiliğin geliştirildiği ve davranış şekillerinin yoğurulduğu eğitim süreciyle, kendine ve topluma faydalı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerimizin değerler bütünü olan örf ve kültürümüzü doğru şekilde benimsemeleri; çevresine duyarlı, saygıyı davranış biçimi edinen ve duygusal anlamda gelişmiş bireyler olmaları sağlanır.
Okulumuzda öğrencilerimizin çok yönlü bireysel ilgi ve gereksinimlerini doyurur; zihinsel dünyalarını, toplumsal ve bilimsel görüş açılarını geliştiriyoruz. Formal ve İnformal eğitim özelliklerini bir arada sunarak onlarda topluluk ve toplumsal sorunlarla başa çıkabilme ruhunu oluşturuyoruz.