Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, daima ilerici ve çağın yeniliklerini takip ederek, gelecek neslin imarında bizlere düşen görevi eksiksiz yerine getirmek Akademi’li olmanın ilk koşuludur. Geleceğe yön verecek öğrenciler yetiştirmek adına birçok girişim ve yeniliği hayata geçiren İstanbul Akademi Koleji’nin eğitim sistemi dört ana maddeden oluşmaktadır; Yenilikçi Eğitim, Teknolojik Eğitim, Bilimsel Eğitim, Çok Yönlü Eğitim.