Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

TEMEL ÖĞELER (Ne öğrenmek istiyoruz?)

Anlamak için araştırmak, gerekli bilgi – becerileri elde etmek, bu ikisi arasındaki dengeyi ve aynı zamanda olumlu davranışların gelişimini sağlamak için ders programlarımızda
BEŞ TEMEL ÖĞE üzerinde durulur.

Kavramlar

Kavramlar

Alanlar arasında ve içinde öğrencilerimizin tekrar tekrar derinine araştırmasını ve anlamasını sağlayan güçlü fikirler…

Bilgi

Bilgi

Öğrencilerimizin araştırmaları ve hakkında bilmelerini istediğimiz anlamlı, alakalı konular…

Beceriler

Beceriler

Değişen ve mücadele edilen dünyada başarılı olabilmek için öğrencilerimizin yapması gereken şeyler…

Davranışlar

Davranışlar

Temel değerler, inanışlar, öğrenme, çevre ve insanlar hakkındaki hislerin ifadesi…

Tutumlar

Tutumlar

Olumlu etkinlikler ve hizmetler doğrultusunda, sorumlu davranışlar içerisinde daha derin bir öğrenmenin ortaya konması; diğer temel öğelerin günlük yaşama uygulanması…

Öğrencilerden Neleri Yapabilmelerini İstiyoruz?

 • – Anlamak için sorgulamak felsefemizin merkezindedir.
 • – İddiamız ve amacımız öğrencilerimizi ilerdeki eğitime ve okul ötesi yaşama hazırlamaktır.
 • – Beceriyi geliştirmek de kavram kadar önemlidir.
 • – Anlama, çocuğun çeşitli becerileri kazanması ve uygulaması ile desteklenir.
 • – Bu beceriler en iyi anlamlı ortamlarda, örneğin, sorgulama ünitelerinde gelişir.
 • – Anlamlı sorgulama, sonraki eğitim süreci ve okul sonrası yaşama daha iyi hazırlanmak için öğrencilerin temel öğelerin yanı sıra birçok beceri kazanmış olması demektir.

Sosyal Beceriler

  • Çeşitli Grup Rollerine Adapte Olma

  • Grup Çalışması Sonucunda Ortak Karar Alma

  • Çatışmaları Çözme

  • İşbirliği İçinde Olma

  • Başkalarına Saygılı Olma

  • Sorumluluğu Kabul Etme

İletişim Becerileri

  • Sözsüz İletişim

  • Yazma

  • Okuma

  • Konuşma

  • Dinleme

Araştırma Becerileri

  • Araştırma Sonuçlarını Sunma

  • Bilgiyi Yorumlama

  • Bilgiyi Organize Etme, Düzenleme

  • Bilgiyi Kaydetme

  • Bilgi Toplama

  • Plan Yapma

  • Gözlem Yapma

  • Soru Üretme

Düşünme Becerileri

  • Düşünme Üzerine Düşünme (dönüşümlü düşünme)

  • Diyalektik Düşünme

  • Sentez Yaparak Birleştirme

  • Analiz Etme

  • Uygulama

  • Anlama

  • Bilgiyi Öğrenme

Kendini Kontrol Etme Becerileri

  • Bilinçli Seçim

  • Davranış Biçimleri

  • Sağlıklı Yaşam

  • Güvenlik

  • Zaman Kullanımı

  • Organizasyon

  • Uzaysal Farkındalık

  • Küçük Kas Becerileri

  • Büyük Kas Becerileri

ÇOCUKLARIMIZ FARKLI YAŞ DÖNEMLERİNDE FARKLI ŞEKİLDE ÖĞRENİRLER BU NEDENLE İSTANBUL AKDEMİ KOLEJİ OLARAK ÇOKLU ZEKA KURAMINI (MULTIPLE INTELLIGENCES) ÖNEMSİYORUZ.

Çoklu Zeka Kuramına göre dokuz faklı zeka alanı bulunmaktadır.

Sözel-Dilsel Zeka

Yazma/ Konuşma / Espriler yapma/ Okuma / Anaokulundan üçüncü sınıfa kadar öğrenmede güçlü bir alandır. Yaş ilerledikçe kullanımı azalır.

Mantıksal — Matematiksel Zeka

Problem çözme/ Sorgulama / Hesap yapma/ Deney yapma / Birinci ve dördüncü sınıflar arasında çok güçlüdür.

Görsel — Uzamsal Zeka

Boyama / Çizme/ Harita okuma/ Motif çizme, örnek yaratma / Bilgiyi görsel, aktif öğrenme yolu ile iletmek en doğrusudur. İlkokul boyu etkindir.

Bedensel — Kinestetik Zeka

Dans/ Egzersiz/ Spor yapma/ Mümkün olduğunca hareket etme / Bu öğrenciler yalnız değil birlikte çalışarak daha başarılı oluyorlar. İlköğretim 2. Kademe (5-6-7-8. Sınıflar)

Müziksel — Ritmik Zeka

Şarkı söyleme/ Tempo tutma (Ayak vurma vs.)/ Müzik dinleme/ Enstrüman çalma / Bu öğrenciler yalnız değil birlikte çalışarak daha başarılı oluyorlar. İlköğretim 2. Kademe (5-6-7-8. Sınıflar).

Sosyal Zeka

Gruplarla çalışma/ Aracılık etme/ Birinin duygularını anlama.

İçsel Zeka

Derin düşünce/ Hayal kurma/ Hedef koyma/ Yalnız olma.

Doğacı Zeka

Çevreye, canlı ve cansız varlıklara yoğun ilgi/ Doğayı gözlemleyebilme becerisi.

Varoluşsal Zeka

Dünya ile ilgili sorular sorma, kendini arama, içsel farkındalık yaşama ve hayatı entelektüel olarak anlamlandırma.