Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

TEMEL ÖĞELER (Ne öğrenmek istiyoruz?)

Anlamak için araştırmak ve gerekli bilgi ve becerileri elde etmek, bu ikisi arasındaki dengeyi ve aynı zamanda olumlu davranışların gelişimini sağlamak  için ders programlarında
BEŞ TEMEL ÖĞE üzerinde durulur.

BEŞ TEMEL ÖĞE
 • Kavramlar: Alanlar arasında ve içinde öğrencilerin tekrar tekrar derinine araştırmasını ve anlamasını sağlayan güçlü fikirler.
 • Bilgi: Öğrencilerin araştırmaları ve hakkında bilmelerini istediğimiz anlamlı, alakalı konular.
 • Beceriler: Değişen ve mücadele edilen dünyada başarılı olabilmek için öğrencilerin yapması gereken şeyler.
 • Davranışlar: Temel değerlerin, inanışların ve öğrenme, çevre ve insanlar hakkındaki hislerin ifadesi
 • Tutumlar: Olumlu etkinlikler ve hizmetler doğrultusunda, sorumlu davranışlar içerisinde daha derin bir öğrenmenin ortaya konması; diğer temel öğelerin günlük yaşama uygulanması.
Öğrencilerden Neleri Yapabilmelerini İstiyoruz?
 • Anlamak için sorgulamak felsefemizin merkezindedir.
 • İddiamız ve amacımız öğrencilerimizi ilerdeki eğitime ve okul ötesi yaşama hazırlamaktır.
 • Beceriyi geliştirmek de kavram kadar önemlidir.
 • Anlama, çocuğun çeşitli becerileri kazanması ve uygulaması ile desteklenir.
 • Bu beceriler en iyi anlamlı ortamlarda, örneğin, sorgulama ünitelerinde gelişir.
 • Anlamlı sorgulama, sonraki eğitim süreci ve okul sonrası yaşama daha iyi hazırlanmak için öğrencilerin temel öğelerin yanı sıra birçok beceri kazanmış olması demektir.
Sosyal Beceriler
 • Sorumluluğu Kabul Etme
 • Başkalarına saygılı olma
 • İşbirliği içinde olma
 • Çatışmaları Çözme
 • Grup Çalışması Sonucunda Ortak Karar Alma
 • Çeşitli Grup Rollerine Adapte Olma
İletişim Becerileri
 • Dinleme
 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma
 • Sözsüz iletişim
Araştırma Becerileri
 • Soru Üretme
 • Gözlem Yapma
 • Plan Yapma
 • Bilgi Toplama
 • Bilgiyi Kaydetme
 • Bilgiyi Organize Etme, Düzenleme
 • Bilgiyi Yorumlama
 • Araştırma Sonuçlarını Sunma
Düşünme Becerileri
 • Bilgiyi Öğrenme
 • Anlama
 • Uygulama
 • Analiz Etme
 • Sentez Yaparak Birleştirme
 • Diyalektik Düşünme
 • Düşünme üzerine düşünme (dönüşümlü düşünme)
Kendini kontrol etme becerileri
 • Büyük Kas Becerileri
 • Küçük Kas Becerileri
 • Uzaysal farkındalık
 • Organizasyon
 • Zaman Kullanımı
 • Güvenlik
 • Sağlıklı Yaşam
 • Davranış Biçimleri
 • Bilinçli Seçim

ÇOCUKLARIMIZ FARKLI YAŞ DÖNEMLERİNDE FARKLI ŞEKİLDE ÖĞRENİRLER, BU NEDENLE İSTANBUL AKDEMİ KOLEJİ OLARAK ÇOKLU ZEKA KURAMINI (MULTIPLE INTELLIGENCES) ÖNEMSİYORUZ.

Çoklu Zeka Kuramına göre Dokuz faklı zeka alanı bulunmaktadır.

Sözel-Dilsel Zeka: Yazma/ Konuşma / Espriler yapma/ Okuma / Anaokulundan Üçüncü sınıfa kadar öğrenmede güçlü bir alandır. Yaş ilerledikçe kullanımı azalır.

Mantıksal — Matematiksel Zeka: Problem çözme/ Sorgulama  / Hesap yapma/ Deney yapma / Birinci ve dördüncü sınıflar arasında çok güçlüdür.

Görsel — Uzamsal Zeka: Boyama / Çizme/ Harita okuma/ Motif çizme, örnek yaratma / Bilgiyi görsel, aktif öğrenme yolu ile iletmek en doğrusudur. İlkokul boyu etkindir.

Bedensel — Kinestetik Zeka: Dans/ Egzersiz/ Spor yapma/ Mümkün olduğunca hareket etme / Bu öğrenciler yalnız değil birlikte çalışarak daha başarılı oluyorlar. İlköğretim 2. Kademe (5-6-7-8. Sınıflar)

Müziksel — Ritmik Zeka: Şarkı söyleme/ Tempo tutma (Ayak vurma vs.)/ Müzik dinleme/ Enstrüman çalma / Bu öğrenciler yalnız değil birlikte çalışarak daha başarılı oluyorlar. İlköğretim 2. Kademe (5-6-7-8. Sınıflar).

Sosyal Zeka: Gruplarla çalışma/ Aracılık etme/ Birinin duygularını anlama.

İçsel Zeka: Derin düşünce/ Hayal kurma/ Hedef koyma/ Yalnız olma.

Doğacı Zeka: Çevreye, canlı ve cansız varlıklara yoğun ilgi/ Doğayı gözlemleyebilme becerisi.

Varoluşsal Zeka: Dünya ile ilgili sorular sorma, kendini arama, içsel farkındalık yaşama ve hayatı entelektüel olarak anlamlandırma.