Canlı İnceleme

Bu laboratuar öğrencilerimizin yaşamımızın bir parçası olan bitkiler ve canlılar hakkında araştırma yapmalarını hedeflemektedir Takımlar halinde çevremizde var olan canlıların yaşamlarını bir dedektif gibi inceleyerek kendi gözlem ve bulgularını ortaya çıkarmayı, daha sonra bu bilgileri diğer gruplar ile paylaşmaları amaçlanmaktadır. Bu etkinlikte öğrenciler bilimsel örnek toplamayı, yaşam döngüsünü, botanik biliminde kullanılan deney yöntemlerini uygulayarak doğa bilincine sahip bireyler olmalarını hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin bir yandan doğaya olan ilgi ve meraklarını ortaya çıkarmak bir yandan da korku duyabilcekleri doğal olaylarının sebep ve sonuçlarını anlayarak doğaya olan heyecanlarını tetiklemektedir.