Akademi Kolejinde Öğrenci Olmak

  1. Öğrencinin görev ve sorumlulukları:

   

  • Kendine güvenir.
  • Öğrenmeyi
  • Bilgi, yetenek, irade ve ahlak gibi bireysel eğilimlerine katkıda bulunacak ilgi alanlarını tercih
  • Düşük zihinsel ilgi alanlarını tercih
  • Güncel olayları; sanat, bilim, edebiyat etkinliklerini takip eder,
  • Uzun, orta, kısa dönemli amaçlarını belirleyerek başarılı olmak için çabalar.
  • Problem çözerken sonuca ulaşıncaya kadar çabalar.
  • Okul rehberlik servisinin yardımıyla kendi hazırlamış olduğu program kapsamında verimli ders çalışmayı alışkanlık haline
  • Yatarak, koltukta uzanarak, müzik dinleyerek, televizyon seyrederek, bilgisayarda meşgul olarak, kalabalık ortamlarda ders çalışmanın, derse ODAKLANMAYI engelleyeceğini ve VERİM alınamayacağını
  • Derste öğrendiği bilgileri evde tekrar ederek pekiştirir ve bilgiyi kalıcı hale getirir, evde yapamadığını okulda öğretmenine
  • Okulda öğrendiği her şeyi yaşamının her alanına
  • Merakını gidermek, anlamak ve öğrenmek için soru
  • Söz alarak konuşur, başkalarının sözünü kesmeden onları dikkatle
  • Bağırarak yüksek sesle konuşmaz.
  • Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygılıdır.
  • Arkadaşlarını incitmez, onların farklılıklarına, huzur ve dileklerine saygılıdır.
  • Hata yapmaktan korkmaz, o hatalara yaratıcı, yapıcı ve düzeltici tepkiler gösterir.
  • Mizah ve hoşgörü anlayışını
  • Bedensel işi hor görmez, insan emeğine saygılıdır.
  • Derste arkadaşlarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınır.
  • Derse hazırlıklı ve sınıfa öğretmenden önce
  • Derste anlatılanları dikkatle dinleyip not tutar, derse aktif katılarak ders süresini verimli kullanır.
  • Bir yargıya varmadan önce farklı bakış açılarını
  • Dürüstlükten hiçbir zaman ödün
  • Kopya çekmeyi tercih
  • Kişisel portfolyosunu oluşturarak bireysel gelişim sürecini ve öğrenme sonuçlarını takip
  • Kendisini dürüst ve açık ifade
  • Başkalarının eşyasına zarar vermez, onları izinsiz
  • Sınav sonuçlarını ve diğer okul bilgilerini ailesiyle paylaşır.
  • Eğitsel kol-kulüp etkinliklerinde görev alır, sorumluluklarını yerine
  • Kendisinin ve çevresinin düzenli ve temiz olmasına özen gösterir.
  • Akran değerlendirmesine aktif olarak katılır.
  • Okul kıyafetlerinin düzen ve temizliğine özen gösterir.
  • Okul kültürünü bulunduğu sosyal çevrelerde yansıtır.
  1. Öğrencinin Hak ve Sorumlulukları:

   

  • Okulda kendini güven içinde
  • Demokratik okul ortamında kendini özgürce ifade
  • Belleğini insanlığın yükselttiği tüm bilimsel değerlerle zenginleştirir.
  • Duygusal yaşamlarının merkezi olarak başkalarının davranışlarını seçmez, diğer insanların zayıflıklarının kendilerini denetlemesine izin vermez,
  • Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olmanın ön koşulu olarak okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kurallara
  • Davranışlarına dikkatle düşünülmüş, seçilmiş ve hazmedilmiş değerlerle yön
  • Bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada okulun ve ailesinin sunduğu tüm olanakları sorumluluk bilinci ile akademik dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirir.
  • En çetin deneyimlerin, karakterimizi biçimlendiren ve iş gücümüzü, gelecekte zor koşullarla başa çıkabilme özgürlüğümüzü geliştiren potalara dönüştüğünü öğrenir.
  • Okulda ve okul dışı serbest zamanlarında olumlu davranışlarıyla ve duruşuyla okul kültürünü örnek bir şekilde yansıtır.
  • Sorun yaratan değil, sorunlara çözüm getiren, insiyatifi ele alan, işini yaparken doğru ilkelere uyan kişi olmayı öğrenir.
  • Kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz, öfkesini kontrol eder, şiddet uygulamayı tercih
  • Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı ve işbirliğine açık olmanın gereğine inanır, bu özellikleri kazanmak için çaba gösterir.
  • Kendisine ve başkalarına verdiği sözü dürüstçe yerine
  • Eğitim ve öğretim ile kazanılan becerileri öğrenirken öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere
  • Kendisini bütünün önemli bir parçası olarak görüp, bu bütünün özellikleri

  çerçevesinde düşüncelerini, insan haklarına saygılı biçimde, özgürce ifade eder.

  • Akademik ve kişisel gelişime fırsat veren eğitim-öğretim etkinliklerinden ve ortamlarından yararlanır.
  • Eşitlik ilkesi çerçevesinde okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında
  • Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenir.
  • Okul yönetiminde temsil etme, edilme hakkına
  • Hiçbir baskıya maruz kalmadan hayal gücünün yardımıyla, vicdanı sayesinde öz bilincini besleyerek içindeki potansiyel gücü ortaya çıkarır.