Akademi Kolejinde Öğrenci Olmak

” Bana anlatırsanız unuturum.Beni eğitirseniz hatırlarım.Beni dahil ederseniz öğrenirim “– BENJAMIN FRANKLIN

Öğrencilerimizin görev ve sorumlulukları:

Kendine güvenir.
Öğrenmeyi sever.
Bilgi, yetenek, irade ve ahlak gibi bireysel eğilimlerine katkıda bulunacak ilgi alanlarını tercih eder.
Düşük zihinsel ilgi alanlarını tercih etmez.
Güncel olayları; sanat, bilim, edebiyat etkinliklerini takip eder yorumlar.
Uzun, orta, kısa dönemli amaçlarını belirleyerek başarılı olmak için çabalar.
Problem çözerken sonuca ulaşıncaya kadar çabalar.
Sınav sonuçlarını ve diğer okul bilgilerini ailesiyle paylaşır.
Eğitsel kol-kulüp etkinliklerinde görev alır, sorumluluklarını yerine getirir.
Kendisinin ve çevresinin düzenli ve temiz olmasına özen gösterir.

Kendine güvenir.
Öğrenmeyi sever.
Bilgi, yetenek, irade ve ahlak gibi bireysel eğilimlerine katkıda bulunacak ilgi alanlarını tercih eder.
Düşük zihinsel ilgi alanlarını tercih etmez.
Güncel olayları; sanat, bilim, edebiyat etkinliklerini takip eder yorumlar.
Uzun, orta, kısa dönemli amaçlarını belirleyerek başarılı olmak için çabalar.
Problem çözerken sonuca ulaşıncaya kadar çabalar.
Sınav sonuçlarını ve diğer okul bilgilerini ailesiyle paylaşır.
Eğitsel kol-kulüp etkinliklerinde görev alır, sorumluluklarını yerine getirir.
Kendisinin ve çevresinin düzenli ve temiz olmasına özen gösterir

Okulumuz rehberlik servisinin kendi hazırlamış olduğu program kapsamında öğrencilerimiz verimli ders çalışmayı alışkanlık haline getirir.
Öğrencilerimiz; yatarak, koltukta uzanarak, müzik dinleyerek, televizyon seyrederek, bilgisayarda başında, kalabalık ortamlarda ders çalışmanın derse ODAKLANMAYI engelleyeceğini kavrar ve VERİM alınamayacağını öğrenir.
Derste öğrendiği bilgileri evde tekrar ederek pekiştirir ve bilgiyi kalıcı hale getirir. Evde yapamadığı Öğrendiği bilgi ve deneyimleri yaşamına entegre ederek kendini geleceğe hazırlar.
Merakını gidermek, anlamak ve öğrenmek için soru sorar.
Söz alarak konuşur, başkalarının sözünü kesmeden onları dikkatle dinler.
Bağırarak yüksek sesle konuşmaz.

Okul rehberlik servisinin yardımıyla kendi hazırlamış olduğu program kapsamında verimli ders çalışmayı alışkanlık haline getirir.
Yatarak, koltukta uzanarak, müzik dinleyerek, televizyon seyrederek, bilgisayarda meşgul olarak, kalabalık ortamlarda ders çalışmanın, derse ODAKLANMAYI engelleyeceğini ve VERİM alınamayacağını öğrenir.
Derste öğrendiği bilgileri evde tekrar ederek pekiştirir ve bilgiyi kalıcı hale getirir, evde yapamadığını okulda öğretmenine sorar.
Okulda öğrendiği her şeyi yaşamının her alanına yansıtır.
Merakını gidermek, anlamak ve öğrenmek için soru sorar.
Söz alarak konuşur, başkalarının sözünü kesmeden onları dikkatle dinler.
Bağırarak yüksek sesle konuşmaz.

Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygılıdır.
Arkadaşlarını incitmez, onların farklılıklarına, huzur ve dileklerine saygılıdır.
Hata yapmaktan korkmaz, o hatalara yaratıcı, yapıcı ve düzeltici tepkiler gösterir.
Bedensel işi hor görmez, insan emeğine saygılıdır.
Derste arkadaşlarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınır.
Derse hazırlıklı ve sınıfa öğretmenden önce gelir.
Okul kıyafetlerinin düzen ve temizliğine özen gösterir.

Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygılıdır.
Arkadaşlarını incitmez, onların farklılıklarına, huzur ve dileklerine saygılıdır.
Hata yapmaktan korkmaz, o hatalara yaratıcı, yapıcı ve düzeltici tepkiler gösterir.
Bedensel işi hor görmez, insan emeğine saygılıdır.
Derste arkadaşlarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınır.
Derse hazırlıklı ve sınıfa öğretmenden önce gelir.
Okul kıyafetlerinin düzen ve temizliğine özen gösterir.

Okul kültürünü bulunduğu sosyal çevrelerde yansıtır.
Derste anlatılanları not tutar, derse aktif katılarak ders süresini verimli kullanır.
Bir yargıya varmadan önce farklı bakış açılarını dener.
Dürüstlükten hiçbir zaman ödün vermez.
Kopya çekmeyi tercih etmez.
Kişisel portfolyosunu oluşturarak bireysel gelişim sürecini ve öğrenme sonuçlarını takip eder.
Başkalarının eşyasına zarar vermez, onları izinsiz kullanmaz.

Okul kültürünü bulunduğu sosyal çevrelerde yansıtır.
Derste anlatılanları not tutar, derse aktif katılarak ders süresini verimli kullanır.
Bir yargıya varmadan önce farklı bakış açılarını dener.
Dürüstlükten hiçbir zaman ödün vermez.
Kopya çekmeyi tercih etmez.
Kişisel portfolyosunu oluşturarak bireysel gelişim sürecini ve öğrenme sonuçlarını takip eder.
Başkalarının eşyasına zarar vermez, onları izinsiz kullanmaz.

Öğrencilerimizin Hak ve Sorumlulukları:

Okulda kendini güven içinde hisseder.
Demokratik okul ortamında kendini özgürce ifade eder.
Belleğini insanlığın yükselttiği tüm bilimsel değerlerle zenginleştirir.
Duygusal yaşamlarının merkezi olarak başkalarının davranışlarını seçmez,
Diğer insanların zayıflıklarının kendilerini denetlemesine izin vermez,
Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olmanın ön koşulu olarak okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kurallara uyar.
Davranışlarını dikkatle düşünülmüş, seçilmiş ve hazmedilmiş değerlerle yönetir.
Bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada okulun ve ailesinin sunduğu tüm olanakları sorumluluk bilinci ile akademik dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirir.

Okulda kendini güven içinde hisseder.
Demokratik okul ortamında kendini özgürce ifade eder.
Belleğini insanlığın yükselttiği tüm bilimsel değerlerle zenginleştirir.
Duygusal yaşamlarının merkezi olarak başkalarının davranışlarını seçmez,
Diğer insanların zayıflıklarının kendilerini denetlemesine izin vermez,
Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olmanın ön koşulu olarak okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kurallara uyar.
Davranışlarını dikkatle düşünülmüş, seçilmiş ve hazmedilmiş değerlerle yönetir.
Bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada okulun ve ailesinin sunduğu tüm olanakları sorumluluk bilinci ile akademik dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirir.

Sorun yaratan değil, sorunlara çözüm getiren, insiyatifi ele alan, işini yaparken doğru ilkelere uyan kişi olmayı öğrenir.
Kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz, öfkesini kontrol eder, şiddet uygulamayı tercih etmez.
Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı ve işbirliğine açık olmanın gereğine inanır, bu özellikleri kazanmak için çaba gösterir.
Kendisine ve başkalarına verdiği sözü dürüstçe yerine getirir.
Eğitim ve öğretim ile kazanılan becerileri öğrenirken öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere uyar.

Sorun yaratan değil, sorunlara çözüm getiren, insiyatifi ele alan, işini yaparken doğru ilkelere uyan kişi olmayı öğrenir.
Kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz, öfkesini kontrol eder, şiddet uygulamayı tercih etmez.
Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı ve işbirliğine açık olmanın gereğine inanır, bu özellikleri kazanmak için çaba gösterir.
Kendisine ve başkalarına verdiği sözü dürüstçe yerine getirir.
Eğitim ve öğretim ile kazanılan becerileri öğrenirken öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere uyar.

Kendisini bütünün önemli bir parçası olarak görüp bu bütünün özellikleri
çerçevesinde düşüncelerini, insan haklarına saygılı biçimde, özgürce ifade eder.
Akademik ve kişisel gelişime fırsat veren eğitim-öğretim etkinliklerinden ve ortamlarından yararlanır.
Eşitlik ilkesi çerçevesinde okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında
Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenir.
Okul yönetiminde temsil etme, edilme hakkına sahip olur.
Hiçbir baskıya maruz kalmadan hayal gücünün yardımıyla, vicdanı sayesinde öz bilincini besleyerek içindeki potansiyel gücü ortaya çıkarır.

Kendisini bütünün önemli bir parçası olarak görüp bu bütünün özellikleri
çerçevesinde düşüncelerini, insan haklarına saygılı biçimde, özgürce ifade eder.
Akademik ve kişisel gelişime fırsat veren eğitim-öğretim etkinliklerinden ve ortamlarından yararlanır.
Eşitlik ilkesi çerçevesinde okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında
Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenir.
Okul yönetiminde temsil etme, edilme hakkına sahip olur.
Hiçbir baskıya maruz kalmadan hayal gücünün yardımıyla, vicdanı sayesinde öz bilincini besleyerek içindeki potansiyel gücü ortaya çıkarır.