Akademi Kolejinde LGS

Akademi Kolejinde LGS

Çocukların farklı yaş dönemlerinde farklı öğrenme yetilerine sahip olduğu gerçeği ile tek düze bir eğitim anlayışından ziyade; kavram, beceri, bilgi, davranış ve tutum olarak 5 temel öğe çevresinde şekillenen bir sisteme sahibiz.

  • Kavramları anlamaları için sorgulamayı,

  • Becerilerini geliştirmeleri için çalışmayı,

  • Doğru bilgiyi bulmaları için araştırmacı bir ruhu,

  • Hislerin ifadesi ve özgün bir birey olmaları için farkındalığı

aşılayarak öğrencilerimizin analitik düşünce gelişimlerini destekliyor, onları ezberci eğitim sisteminden uzak tutuyoruz. Yeni sınav sisteminde öğrencilerimizin analitik düşünme becerileri test edileceği için İstanbul Akademi Kolejinde alacakları eğitim onlar için başarıyı getiren en önemli unsur olacak.

Çünkü Burada;

-

Bireysel eğitim anlayışı ile genel programların yanı sıra öğrencilerimizin bireysel becerilerine eğilen Akademi’li eğitimciler ilk sınıftan itibaren analitik düşünme kabiliyetine odaklanırlar.

-

Yorumlama, çıkarım yapma ve sorgulama yeteneklerinin gelişimi için çoklu zekâ kuramına dayalı eğitim sunan Akademi Koleji ile en karmaşık sorular üzerinden pratik yapılarak öğrencilerimizin doğruyu bulma becerileri geliştirilir.

-

Akıl yürütme, değerlendirme ve analiz gibi zihinsel süreçleri geliştirmeye yönelik interaktif eğitimler ile analitik düşünce yöntemlerinin tam gelişimi sağlanır.