NASIL BİR EĞİTİM?

Birçok ülke var olan eğitim sistemlerini sorguluyor. Bu sorgulamanın hareket noktası ise kalıplaşmış zihinler üreten eğitim sistemlerinin yararlarının pek fazla olmaması ve toplumların düşünen, sorgulayan, sorunları çözen insanlara daha çok gereksinim duyması. Bu düşünceden hareketle toplumlar öğrenciyi eğitim sistemi içinde daha etkin bir konuma getirmeye çabalıyor. Kısacası, artık sessizce oturup, yalnız verilenle yetinmeyecek öğrenciler; merak edecek, sorgulayacak, katılacak, yapacak, paylaşacak, çözümleyecek. Öğrenmeyi öğrenecek. Böylece bilgiyi yalnızca tekrarlamayıp bilinenleri sorgulayacak ve kendi bilgisini üretecek. Bilmek kuvvettir. Akıl ancak gerçek bilgi ile zenginleşir ve güçlenir. Okuldan başka hiçbir kurum geleceğe çağrı çıkaramaz.

OKULUMUZ | | Güncel Haberler
Back to Top