NASIL BİR EĞİTİM?

Birçok ülke var olan eğitim sistemlerini sorguluyor. Bu sorgulamanın hareket noktası ise kalıplaşmış zihinler üreten eğitim sistemlerinin yararlarının pek fazla olmaması ve toplumların düşünen, sorgulayan, sorunları çözen insanlara daha çok gereksinim duyması.
Bu düşünceden hareketle, toplumlar öğrenciyi eğitim sistemi içinde daha etkin bir konuma getirmeye çabalıyor. Kısacası; öğrenciler artık sessizce oturup yalnızca verilenlerle yetinmeyecek, merak edecek, sorgulayacak, katılacak, yapacak, yaşayacak, paylaşacak, çözümleyecek…
Öğrenmeyi öğrenecek. Böylece bilgiyi tekrarlamayıp bilinenleri sorgulayacak ve kendi bilgisini üretecek.
Bilmek kuvvettir. Akıl ancak gerçek bilgi ile zenginleşir ve güçlenir.
Okuldan başka hiçbir kurum geleceğe yön veremez.

OKULUMUZ | | Güncel Haberler
Back to Top